Hơn

Máy chủ không gian nào hoạt động tốt hơn với hình ảnh raster được lưu trữ trong DB Spatialite?

Máy chủ không gian nào hoạt động tốt hơn với hình ảnh raster được lưu trữ trong DB Spatialite?


Tôi muốn cung cấp hình ảnh từ Spatialite dưới dạng dịch vụ WMS.

Theo như tôi biết:

Geoserver chỉ tương thích với các tính năng vectơ - nếu bạn cài đặt tiện ích mở rộng-, nhưng không tương thích với các BLOB spatialite (trong trường hợp này là hình ảnh raster).

Máy tính để bàn Arcgis kể từ 10.2 hỗ trợ các lớp vectơ trong SQLITE, không phải hình ảnh raster, còn ArcGIS Server thì sao?

Vì vậy, tôi có những lựa chọn nào khác để hỗ trợ RASTER spatialite?


Bạn có thể dùng thử MapServer với GDAL.

Tại đây bạn có thể tìm thêm thông tin về trình điều khiển RasterLite trong GDAL.


Xem video: Nguyên lý lưu trữ điện của cục Pin - Giải thích cực dễ hiểu đoán thế