Thể LoạI: Bài viết địa chất


Địa chất là gì? - Nhà địa chất học làm gì? Bài viết địa chất

Địa chất là gì? - Nhà địa chất học làm gì?

Bài báo của: Hobart M. King, Tiến sĩ, RPG Sự liên quan của Địa chất: Một video sinh viên / giảng viên được sản xuất bởi Khoa Khoa học Địa chất Union College. Định nghĩa Địa chất: Địa chất là nghiên cứu về Trái đất, các vật liệu được tạo ra, cấu trúc của các vật liệu đó và các quá trình tác động lên chúng.

ĐọC Thêm
Khoa học Trái đất là gì? Bài viết địa chất

Khoa học Trái đất là gì?

Bài báo của: Hobart M. King, Tiến sĩ, RPG Khoa học về Trái đất và Hàng xóm của nó trong Khoa học Trái đất Không gian là nghiên cứu về Trái đất và các nước láng giềng trong không gian. Hình ảnh trên là hình ảnh toàn bán cầu đầu tiên của Trái đất được chụp trong Thế kỷ 21. Nó được mua lại bởi vệ tinh GOES-8 của NOAA vào ngày 1 tháng 1 năm 2000 lúc 12:45 sáng theo giờ chuẩn miền đông.

ĐọC Thêm