Thể LoạI: Dâu khi


Helium: Sản phẩm phụ của ngành công nghiệp khí tự nhiên Dâu khi

Helium: Sản phẩm phụ của ngành công nghiệp khí tự nhiên

Đặc tính độc đáo của Helium làm cho nó trở thành loại khí hoàn hảo cho nhiều ứng dụng quan trọng Bài viết: Hobart M. King, Tiến sĩ, RPG Helium blimp: Hầu hết mọi người đã nghe nói về helium được sử dụng làm khí nâng cho bóng bay thời tiết, bóng mờ và bóng bay bên . Đây là những công dụng rất nhỏ của helium. Việc sử dụng tiêu thụ nhiều heli hơn bất kỳ loại nào khác là làm mát nam châm trong máy MRI (chụp cộng hưởng từ) trong các cơ sở y tế.

ĐọC Thêm