Thể LoạI: Kiến tạo địa tầng


Mảng kiến ​​tạo và điểm nóng Hawaii Kiến tạo địa tầng

Mảng kiến ​​tạo và điểm nóng Hawaii

Được tái bản từ các vụ phun trào núi lửa Hawaii - Quá khứ, hiện tại và tương lai của Robert Tilling, Christina Heliker và Donald Swanson Khảo sát địa chất Hoa Kỳ Sản phẩm thông tin chung 117. Bản đồ lưu vực Thái Bình Dương cho thấy vị trí của Seamount Hawaiian Xích và rãnh Aleutian.

ĐọC Thêm
Bản đồ kiến ​​tạo mảng - Bản đồ ranh giới mảng Kiến tạo địa tầng

Bản đồ kiến ​​tạo mảng - Bản đồ ranh giới mảng

Bài báo của: Hobart M. King, Tiến sĩ, RPG Một bản đồ tổng quát về các mảng kiến ​​tạo chính của Trái đất. Các mảng này di chuyển và tương tác với nhau để tạo ra động đất, núi lửa, dãy núi, rãnh đại dương và các quá trình và đặc điểm địa chất khác. Bản đồ được chuẩn bị bởi Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ.

ĐọC Thêm
Mảng kiến ​​tạo - Bản đồ lục địa Pangea Kiến tạo địa tầng

Mảng kiến ​​tạo - Bản đồ lục địa Pangea

Bài báo của: Hobart M. King, Tiến sĩ, RPG Minh họa từ USGS. Kiến tạo mảng Kiến tạo mảng là nghiên cứu về thạch quyển, phần bên ngoài của Trái đất bao gồm lớp vỏ và một phần của lớp phủ trên. Các thạch quyển được chia thành khoảng một chục mảng lớn di chuyển và tương tác với nhau để tạo ra động đất, dãy núi, hoạt động núi lửa, rãnh đại dương và nhiều tính năng khác.

ĐọC Thêm