Thể LoạI: Dạy học kiến ​​tạo


Chuyển đổi ranh giới mảng Dạy học kiến ​​tạo

Chuyển đổi ranh giới mảng

Giảng dạy mảng Kiến tạo mảng giảng dạy Kiến tạo Cấu trúc bên trong Trái đất Phân kỳ ranh giới Chuyển đổi ranh giới Chuyển đổi ranh giới Các đặc điểm kiến ​​tạo Bản đồ Ranh giới mảng là các vị trí mà hai mảng trượt qua nhau. Vùng đứt gãy tạo thành một ranh giới mảng biến đổi được gọi là lỗi biến đổi.

ĐọC Thêm
Ranh giới phân kỳ Dạy học kiến ​​tạo

Ranh giới phân kỳ

Dạy học Kiến tạo mảng Kiến tạo mảng Kiến tạo Cấu trúc bên trong Trái đất Phân kỳ ranh giới Chuyển đổi ranh giới Chuyển đổi ranh giới Các đặc điểm kiến ​​tạo ranh giới Bản đồ Ranh giới mảng phân kỳ là các vị trí mà các mảng đang di chuyển xa nhau. Điều này xảy ra trên dòng đối lưu tăng. Dòng điện tăng lên đẩy lên dưới đáy của thạch quyển, nâng nó lên và chảy bên dưới nó.

ĐọC Thêm
Ranh giới mảng hội tụ Dạy học kiến ​​tạo

Ranh giới mảng hội tụ

Dạy học Kiến tạo mảng Kiến tạo mảng Kiến tạo Cấu trúc bên trong Trái đất Phân kỳ ranh giới Chuyển đổi ranh giới Chuyển đổi ranh giới Các đặc điểm kiến ​​tạo ranh giới Bản đồ Ranh giới mảng hội tụ là các vị trí mà các mảng thạch quyển đang di chuyển về phía nhau. Các vụ va chạm mảng xảy ra ở những khu vực này có thể tạo ra động đất, hoạt động núi lửa và biến dạng vỏ.

ĐọC Thêm